Archive for Февраль 2013

Գեղանկարչություն

Գծանկարչություն

Կավե դդմիկների շքերթ

Կավե դդմիկների շքերթ

Դիջի-խորհրդանիշ մարդուկներ

Դիջի-խորհրդանիշ մարդուկներ

Դիջի-խորհրդանիշ մարդուկները պատրաստված են կավից:Մարդուկները օգտագործվում են վզնոցների տեսքով: