Archive for Январь 2013

Միկրոմանրանկարչական արվեստ

Միկրոմանրանկարչական արվեստ

Միկրոմանրանկարչությունը շատ հետաքրքիր արվեստ է:Այն իրենից ներկայացնում է մանր քանդակային արվեստ` տեղավորված շատ փոքր առարկաների վրա