Archive for the ‘DiGiհետք 2015’ Category

DiGiհետք 2015

Այս տարվա մեր պատրաստած դիջի-սիմվոլները իրենց հետքը կթողնեն ԴԻՋԻԹԵՔ 2015-ին:Ներկայացնում եմ Դիջի ոտնահետքերի մասին պատմող ֆոտոպատումը: