Archive for the ‘«Նվեր ուսուցչիս» նախագիծ’ Category

«Նվեր ուսուցչիս» նախագիծ

«Ձոն»տեխնոլոգիական ստուգատեսի մեկնարկը սկսեցինք այս նախագծով:Նախատեսված էր պատրաստել կավե բրոշ-զարդեր և նվիրել:Անհոգնել աշխատանքի շնորհիվ սովորողները մեծ սիրով պատրաստեցին և հասցրին ավարտել աշխատանքը:Սիրելի՛ ուսուցիչներ,հուսով ենք,որ մեր կատարած աշխատանքը դուք նաև կօգտագործեք և կկրեք: