Archive for the ‘Նկարչություն կտորի վրա’ Category

Նկարչություն կտորի վրա.Նախագծի ավարտ

Սովորողների հետ միասին իրականացրինք այս նախագիծը,որի ընթացքում ուսումնասիրություններ անց կացրինք բատիկայի տեսակների տեխնոլոգիաների և ներկերի մասին:Արդյունքում սովորողը նախագծի ընթացքում ձեռք բերեց նոր հմտություններ,ստեղծագործական միտք և իր իսկ ձեռքերով պատրաստած իր:

Ներկայացնում եմ սովորողների աշխատանքները ֆոտոշարքի տեսքով: