Archive for the ‘Նախագիծ՝ Սեբաստացու օրեր’ Category

Նախագիծ՝ Սեբաստացու օրեր

Նախագծի ժամկետները՝ Հոկտեմբերի  28 — նոյեմբերի 16

Մասնակիցներ՝   2-6 րդ դասարաններ

Նպատակը՝

Նախագծի նպատակն է սովորողների մոտ ձևավորել խեցեգործական իրեր պատրաստելու հմտություն,ծանոթություն կենցաղային ժանրի հետ,խեցեգործական իրը կիրառական դարձնելու կարողություն: Յուրաքանչյուր դասարանում սովորողի հետ այդ աշխատանքը կկատարվի ըստ համապատասխան բարդության:

Խնդիրներ՝

  • ծանոթություն կենցաղային ժանրի հետ
  • ծանոթություն հայկական զարդարվեստի,զարդանախշերի հետ
  • խեցեգործական առարկան կիրառելի դարձնելու կարողություն
  • ստեղծածը շրջակա միջավայրում ցուցադրելու հրճվանք
  • ձևավորում են գեղագիտական ճաշակ

<<Սեբաստացու օրեր>> նախագիծը իրենից ներկայացնում է երկարատև, անհոգնել աշխատանք,որի շնորհիվ սովորողների ձեռքերով պատրաստված խեցեգործական իրերը կցուցադվրեն և կկիրառվեն նոյեմբերի 16-ին ՝հատուկ նախատեսված տաղավարներում:Որպես նախնական,բայց ոչ վերջնական արդյունք նախատեսված է ստեղծել աղամաններ,անձեռոցիկի համար նախատեսված ամաններ,գինու փոքրիկ բաժակներ և այլն:

Նախագծի լուսաբանումը կտեսնեք բլոգում և ենթակայքում: