Archive for the ‘Ձոն ուսուցչիս’ Category

Ձոն ուսուցչիս

«Ձոն »տեխնոլոգիական ստուգատեսի ընթացիկ աշխատանքները սկսված են:Որպես սկիզբ մեկնարկեց  «Ձոն՝ ուսուցչիս» նախագիծը,որի ընթացքում պատրաստեցինք  կավե փոքրիկ ամաններ՝ նախատեսված փայտե չոփիկների  համար:Սիրով ներկայացնում եմ կատարած աշխատանքը:

Մեր սիրելի ուսուցիչներ,մենք ձեզ  շաաատ սիրում ենք:

12833352_957338121002230_1850323932_n