Archive for the ‘Հին սեղանների նորովի ձևավորում’ Category

Հին սեղանների նորովի ձևավորում

DSC00190 DSC00188 DSC00187 DSC00186 DSC00180 DSC00177 DSC00166« Մեր միջավայրը մեր ձեռքերով »նախագիծն անվերջ ու անընդհատ է:Ինչպես կարելի է կանգնեցնել ստեղծագործ միտքը և չստեղծել նորը,չթարմացնել հինը և վերջապես գեղագիտական հաճույք վայելել ստեղծածից:Նախագիծն անընդհատ է և անվերջ:4-րդ դասարանի սովորողների հետ միասին ներկեցինք հին սեղանները վառ գույնով և իհարկե վերջում առավել հետաքրքիր «փազլ» կոչվող մասնիկը լրացրեց մեր ամբողջական աշխատանքը:Կարծում եմ արդյունքը գոհացնող է: