Archive for the ‘Կավե և գիպսե մոմակալներ’ Category

Կավե և գիպսե մոմակալներ

Ձոն տեխնոլոգիական ստուգատեսի ընթացքում սովորողերի հետ պատրաստեցինք գիպսե և կավե մոմակալներ: Կատարած աշխատանքի ընթացքում սովորեցինք և լուծեցինք   մի շարք տեխնոլոգիական խնդիրներ:Այս նախագծի ընթացքում նույնիսկ մոմերն ենք ինքներս պատրաստել:

Սիրով ներկայացնում եմ կատարած աշխատանքն առավել մանրամասն:

Այս անգամ տարբերվելու և նոր նյութերի հետ ծանոթանալու համար ,որպես նոր նյութ որոշեցինք օգտագործել գիպսը:Սովորողները ծանոթացան , թե ինչպես պետք է օգտագործել գիպսը,ինչի համար է այն պետք,որտեղ է օգտագործվում:Նյութի հետ ծանոթանալուց հետո անցանք գործի և պատրաստեցինք գիպսե բարձիկներ,որոնք էլ դարձան մոմակալներ:Մեզ միացան նաև ընկեր Սաթենի դասարանն ու միասին պատրաստեցինք մոմե ձվիկներ:Մոմե ձվիկներ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է դիտել հետևյալ տեսանյութը:12968543_977743042295071_1800061798_n

Դե ինչ,իսկ հիմա առաջարկում եմ նաև պատրաստել կավե մոմակալներ:Ըստ մշակված նախագծի պատրաստեցինք կավե կաղապարներ՝ երկրաչափական,աստղի,լուսնի ,հավասարակշռության նշաններով,այնուհետև թրծեցինք :Թրծելուց հետո մոմերը հալեցնելուց և գունավորելուց հետո լցրերցինք կաղապարների մեջ:Դե ինչ, մեր հետաքրքիր և ինքնատիպ մոմակալը պատրաստ է:Առաջարկում ենք նաև ինքնուրույն պատրաստել կամ մասնակցել մեր ցուցահանդես-վաճառքին:

12920983_977735745629134_824151893_n12968695_977735742295801_1610221931_n