Archive for the ‘Կավե մարդուկ-վզնոցներ. Մաս 2’ Category

Կավե մարդուկ-վզնոցներ. Մաս 2

Ահա և ներկայացնում եմ 2-րդ դասարանի սովորողների պատրաստած սրտիկները, կավե մարդուկ-վզնոցները ամփոփիչ և վերջնական տեսքով:Նախ ասեմ,որ աշխատանքն ընթացավ երկու փուլով :Առաջին փուլում կավով ծեփեցինք,մշակեցինք,իսկ երկրորդ փուլում՝թրծելով ամրացրինք և ներկեցինք :Վերջնական արդյունքը կարող եք տեսնել ֆոտոշարքով:

ֆոտոշարքով:IMG_8219 IMG_8218 IMG_8220 IMG_8221 IMG_8222 IMG_8224 IMG_8223 IMG_8217 DSC08062 DSC08063 DSC08064 DSC08065 DSC08067