Archive for the ‘Կավե համեղ մագնիսներ’ Category

Կավե համեղ մագնիսներ

Սովորողների ձեռքով պատրաստած կավե համեղ մագնիսները իրենց պատվավոր տեղը գրավեցին դպրոց-պարտեզի նոր սառնարանի վրա:Դրանք շատ գունեղ,ախորժելի և իրական տեսք ունեն:Սովորողները մեծ ոգևորությամբ և հաճույքով կատարեցին աշխատանքը:Աշխատանքային ուրախ ընթացքը ներկայացնում եմ ֆոտոշարքի տեսքով:

Բարի ախորժակ

ներկայացնում եմ ֆոտոշարքի տեսքով: