Archive for the ‘Խնկոյանական օրեր կրթահամալիրում’ Category

Խնկոյանական օրեր կրթահամալիրում

Նախագծի ժամկետները-Հոկտեմբերի 17-23

Մասնակիցները-4-6-րդ դասարաններ

 Նպատակը

Նախագծի նպատակն է սովորողների մոտ ձևավորել հմտություն  քանդակային կոմպոզիցիա,կլոր քանդակ և հարթաքանդակ հասկացություններին ,ինչպես նաև զարգացնել կավե հեքիաթ ստեղծելու կարողությունը ։

Տեխնոլոգիա առարկան իրենից ներկայացնում է մի ամբողջականություն,որը չի սահմանափակում մտքերի ազատությունը ,զարգացնում է մտածելակերպը և օգնում ստեղծագործել։Ինչպես նաև տեխնոլոգիայի մեջ մտնող կավագործությունը կրթահամալիրում ,մեծ ուրախություն  և ոգևորություն է  առաջացնում   իմ և սովորողների միջև։Այդ իսկ պատճառով Խնկոյանական օրերն ավելի հետաքրքիր և ստեղծական դարձնելու համար ներկայացնում եմ հետևյալ նախագիծը։Աթաբեկ Խնկոյանի ստեղծագործություններից ընտրվում է կոնկրետ թեմա՝տվյալ դեպքում <<Մկների ժողովը>>,և ներկայացվում խեցեգործական, քանդակային կոմպոզիցիայով։Նյութը ուսումնասիրելուց հետո յուրաքանչյուր կերպար ստեղծվում է կավից,մշակվում,թրծվում և վերջում դառնում կավե թատրոնի պատառիկ։Արդյունքում ստեղծված կավե հեքիաթը կլինի մնայուն արժեք և կպահվի տեխնոլոգիայի լաբորատորիայում:։

Խնդիրներ

  • ծանոթություն կլոր քանդակի և հարթաքանդակի հետ
  • քանդակային կոմպոզիցիա ստեղծելու կարողություն
  • ստեղծածը շրջակա միջավայրում ցուցադրելու հրճվանք
  • ծանոթություն կավե նոր տեխնիկաների հետ

Նախագծի լուսաբանումը կտեսնեք բլոգում և կայքում։