Archive for the ‘Դպրոց պարտեզի վենետիկյան գունավոր քաղաք-տոնածառը’ Category

Դպրոց պարտեզի վենետիկյան գունավոր քաղաք-տոնածառը

Սիրով ներկայացնում եմ դպրոց-պարտեզի վենետիկյան գունավոր քաղաք-տոնածառը:Երկար և անհոգնել աշխատանքի շնորհիվ մեր հետաքրքիր և յուրօրինակ տոնածառը պատրաստ է:Ստեղծման գործընթացին մասնակցեցին 5-րդ դասարանի սովորողները և  մի խումբ դասավանդողներ:Անչափ շնորհակալ ենք:

DSC02054