Archive for the ‘«Արտ միջավայր» նախագիծ.ամփոփում:’ Category

«Արտ միջավայր» նախագիծ.ամփոփում:

Սիրով ներկայացնում եմ  Արտ միջավայր նախագծի ընթացքում կատարած բոլոր աշխատանքները:Այս նախագիծը նոր չէ,անընդհատ է և շարունակական:

Արտ միջավայր նախագիծ

Փոքրիկ լաբիրինթոս

Հանդերձարանի նախագիծ

Գունավոր և հետաքրքիր աստիճաններ

Դպրոց-պարտեզի գունավոր քաղաքը

Պլենեռ