Archive for the ‘«Արտ թերապիա» նախագիծ.մայիսյան հավաք’ Category

«Արտ թերապիա» նախագիծ.մայիսյան հավաք

Նախագծի ժամկետ ՝ մայիսի 4

Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը

Նախագծի նպատակն է սովորողի մոտ զարգացնել ստեղծագործական մտածողությունը,նկարչության միջոցով դուրս հանել կուտակված բացասական էներգիան,բացահայտել վախերը և իհարկե թերապևտիկ փուլի միջոցով կարգավորել բացահայտված  խնդիրները:

Նախագծի ընթացք

Նախագիծն իրենից ներկայացնում է մեծ և ծավալուն աշխատանք:Այս աշխատանքի համար մեզ անհրաժեշտ է նկարչական թափանցիկ կազմ,գուաշ,ներկապնակ,վրձին:Այս աշխատանքը առավել արդյունավետ միջոց է սովորողի ինքնաճանաչողության համար,ինչպես նաև ձևավորում է նկարչական հմտություններ ,օգնում է  առավել հեշտ սովորել ,թե ինչպես պետք է նկարել դիմանկար:

Խնդիրներ

  • օգնում է արտահայտել մտքերն ու ապրումները
  • ակտիվացնում է հիշողությունը
  • առավել կազմակերպված և կարգավորված է դարձնում
  • ներկայացնում է անձի անհատականությունը
  • հաստատունության զգացողություն է տալիս
  • բարձրացում է ինքնագնահատականը
  • ձեռք է բերում նոր կարողություններ
  • սովորում է նկարչական հմտություններ դիմանկարի մասին

Աշխատանքի վերջնական արդյունքը կտեսնեք բլոգում և ենթակայքում: