Archive for the ‘Աշխատաժամանակ’ Category

Աշխատաժամանակ

                                                                     Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր
                                                                             Դպրոց-պարտեզ                           
                                                          Դասավանդողի աշխատաժամանակի կառուցվածքը
                                                            Տեխնոլոգիա դասավանդող՝ Զարուհի Ոսկանյան
                                                                                           22 ժամ

             Աշխատանքային շաբաթը՝ երկուշաբթիից-ուրբաթ
             Աշխատանքի սկիզբը՝ 8.45 
             Աշխատանքի ավարտը՝ 16.00
             Ընդմիջում — առավելագույնը 30 րոպե
             Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք – 2 ժամ
             Մասնակցություն սեմինար պարապմունքի — 1 ժամ
             Մասնակցություն աշխատողների ընդհանուր ժողովի
             Մասնակցություն մեդիաուրբաթին -1 ժամ
             Խորհրդատվություն – 0-2 ժամ
             Մասնակցություն ծնողների հետ հանդիպմանը — 1 ժամ
             Մասնագիտական զարգացման այլ պարապմունք -1 ժամ
             Մասնակցություն հասարակական աշխատանքի -1 ժամ
            Ուսումնական նախագծի նախապատրաստում — 2 ժամ
            Օրվա գործունեության ամփոփում, ներկայացում, լուսաբանում — 1 ժամ