Archive for the ‘Անհատական աշխատաժամանակ’ Category

Անհատական աշխատաժամանակ

Երկուշաբթի

09:00-09:20   ընդհանուր պարապմունք

09:30-10:05 ընտրությամբ գործունեություն 3-րդ դասարանցիներ

10:10-10:55  ընտրությամբ գործունեություն 1-ին  դասարանցիներ

11:00-11:45  ընտրությամբ գործունեություն 2-րդ դասարանցիներ

11:50-12:35  Ինքնակրթություն

12:35-12:55 ընդմիջում

12:55-13:35 մատենավարություն

13:40-14:20 տեխնոլոգիա -4.2դասարան

14:25-15:05 լրացուցիչ կրթություն

15:10-15:50  լրացուցիչ կրթություն

Երեքշաբթի

09:00-09:20   ընդհանուր պարապմունք

09:30-10:05 արտ միջավայր

10:10-10:55  նախագծային աշխատանք

11:00-11:45 տեխնոլոգիա  4.1 դասարան

11:50-12:35  Ինքնակրթություն

12:35-12:55 ընդմիջում

12:55-13:35 ընտրությամբ գործունեություն 4-5-րդ դասարաններ

13:40-14:20 ընտրությամբ գործունեություն 4-5-րդ դասարաններ

14:25-15:05 լրացուցիչ կրթություն

15:10-15:50  լրացուցիչ կրթություն

Չորեքշաբթի

09:00-09:20   ընդհանուր պարապմունք

09:30-10:05 ընտրությամբ գործունեություն 3-րդ դասարանցիներ

10:10-10:55  ընտրությամբ գործունեություն 1-ին դասարանցիներ

11:00-11:45 ընտրությամբ գործունեություն 2-րդ դասարանցիներ

11:50-12:35  տեխնոլոգիա 5.2 դասարան

12:35-12:55 տեխնոլոգիա 5.1դասարան

12:55-13:35 մատենավարություն

13:40-14:20 արտ միջավայր

14:25-15:05 լրացուցիչ կրթություն

15:15-16:15  սեմինար պարապմունք

Հինգշաբթի

09:00-09:20   ընդհանուր պարապմունք

09:30-10:05 արտ միջավայր

10:10-10:55  նախագծային աշխատանք

11:00-11:45 մատենավարություն

11:50-12:35  Ինքնակրթություն

12:35-12:55 ընդմիջում

12:55-13:35 ընտրությամբ գործունեություն 4-5-րդ դասարաններ

13:40-14:20 ընտրությամբ գործունեություն 4-5-րդ դասարաններ

14:25-15:05 լրացուցիչ կրթություն

15:10-15:50  լրացուցիչ կրթություն

Ուրբաթ

09:00-09:20   ընդհանուր պարապմունք

09:30-10:05 տեխնոլոգիա 4.2 դասարան

10:10-10:55  նախագծային աշխատանք

11:00-11:45 տեխնոլոգիա  5.2 դասարան

11:50-12:35  տեխնոլոգիա  5.1 դասարան

12:35-12:55 ընդմիջում

12:55-13:35 տեխնոլոգիա  4.1 դասարան

13:40-14:20 մատենավարություն

14:25-15:05 լրացուցիչ կրթություն

15:15-16:15  մեդիաուրբաթ